top of page

Orkesteri

Suomen monipuolisin lastenmusiikkiorkesteri loihtii valloittavan tunnelman konserteissaan niin lapsille kuin aikuisille. Jyväskylästä käsin nämä raudanlujat lastenmusiikin ammattilaiset hurauttavat keikka-autollaan valtakunnan joka soppeen. Tulemme juuri sinne minne sinä haluat – päiväkoteihin, kouluihin, tapahtumiin niin pienille kuin suurillekin konserttiestradeille. 

 

Loiskis-orkesterissa soi jopa 20 eri instrumenttia monilla eri musiikkityyleillä. 
Siitä keittyy herkullinen Loiskis-soppa ja -soundi, musiikillinen ilottelu. Yleisö pääsee aina osallistumaan – laulamaan, leikkimään ja hupsuttelemaan. Loiskis laulaa ja soittaa myös satumaisten vierailevien solistien ja oivien orkestereiden kanssa: Loiskis innostaa ja yllättää varmasti – joskus jopa itsensä!

Loiskis 2022_ Nättinen, Nurmi, Pukki, Oivo - kuva_ Maria Kärkkäinen.JPG
Loiskis_lastenmusiikkiorkesteri_neliö_Loiskis_lastenmusiikkiorkesteri_Pekka_MG_1599_sRGB_1
Kapellimestari ja taiteellinen johtaja
Loiskis_lastenmusiikkiorkesteri_neliö_Loiskis_lastenmusiikkiorkesteri_Tomi_MG_1505_sRGB_14
Muusikko
Loiskis_lastenmusiikkiorkesteri_neliö_Loiskis_lastenmusiikkiorkesteri_Marianne_MG_1566_sRG
Muusikko

Orkesterin historiaa

Yhdenvertaisuus, periaatteet ja arvopohja

Loiskis ry on työnantaja, joka edistää tasa-arvon moninaista toteutumista. Kiinnitämme toiminnassa huomioita sukupuolisen tasa-arvon toteutumisen lisäksi laajaan yhdenvertaisuuteen. Tuemme yhteisöllisyyden hyvää kehitystä työyhteisössämme. Otamme ja annamme tilaa toiset huomioiden. Sukupuoli tai yhdenvertaisuuden toteutumisen eri periaatteet eivät saa määrittää merkitystä työhön liittyvästä arvostuksesta tai odotuksista eikä näillä saa olla merkitystä työntekijän työssä tai uralla etenemisen kokemiseen. Yhdenvertaisuuden toteutumisen periaatteet määrittävät työhön liittyvää arvostusta ja odotuksia. Kunkin työntekijän työssä ja uralla etenemisen tulee olla yhtenevää.

 

Loiskis ry ei hyväksy toiminnassaan syrjivää käytöstä missään muodossa. Ongelmien ilmetessä Loiskis ry puuttuu epäkohtiin viipyilemättä. Kannustamme työntekijöitä kertomaan työsuojeluvaltuutetulle työssä kohtaamastaan syrjivästä sekä epäasiallisesta käytöksestä sitä eri tilanteissa kohdatessaan. Kiinnitämme toiminnassamme erityisesti huomiota tavoittavaan viestintään ja kokemukseen tasapuolisesta työllistymisestä. Henkilöstön moninaisuus huomioidaan vakinaisten työntekijöiden lisäksi vierailijoiden työllistämisessä ja tekemällä yhteistyötä erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. Loiskiksen ohjelmissa huomioidaan kielellisiä vähemmistöjä.

 

Työnantajana Loiskis ry ymmärtää työntekijöiden henkilökohtaisia haasteita työn, perhe-elämän ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta sekä työn yleiseen luonteeseen liittyviä erityispiirteitä: työajat, työmatkat ja päällekkäiset työtilaisuudet. Työnantajana Loiskis ry toimii haastavissa tilanteissa joustavasti, ratkaisukeskeisesti ja yksilöä kuunnellen.

 

Loiskis ry:n tilat historiallisessa Kulttuuritalo Villa Ranassa ovat terveelliset ja turvalliset. Esteettömyys on pyritty huomioimaan inva-wc:llä ja -hissillä. Turvallisuutta tarkkaillaan jatkuvasti ja puutteet korjataan. Loiskiksen omissa konserteissa ja työpajoissa Kulttuuritalo Villa Ranassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.
 

Loiskis ry haluaa edistää ja kehittää lastenkulttuurin sekä musiikkialan toimivia rakenteita, jotka luovat ja pitävät yllä työhyvinvointia ja positiivista suhtautumista alaan. Loiskis ry on sitoutunut noudattamaan Music Finlandin yhdenvertaisen musiikkialan toimintaperiaatteita, sekä Loiskiksen periaatteita ja arvopohjaa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista seuraa ja valvoo säännöllisesti Loiskis ry:n hallitus. Jäsenistön kesken suunnitelman sisältöjä tarkastellaan vuosittain työsuojeluvaltuutetun ohjaamana.

 

Lue lisää yhdenvertaisuudesta lastenmusiikissa:

https://trepo.tuni.fi/handle/10024/120813

Lue lisää yhdenvertaisuudesta lapsen oikeuksissa:
https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus-turvaa-lasten-ihmisoikeudet/sopimuksen-yleisperiaatteet/yhdenvertaisuus-ja-syrjinnan-kielto/
 

https://www.lapsenoikeudet.fi/blogi/tag/yhdenvertaisuus/

 

Lue lisää yhdenvertaisuudesta musiikkialalla:
https://musiikkiala.fi/yhdenvertainenmusiikkiala/

 

Lue lisää yhdenvertaisuudesta:
https://yhdenvertaisuus.fi/

Loiskiksen periaatteet ja arvopohja.jpg
loiskis_logo2_lastenmusiikki_orkesteri_l
lastenmusiikkiorkesteri_lasten_musiikki_
bottom of page